Hardingfela

I samarbeid med felespelar Frank Henrik Rolland er det frå i år (2013) utvikla eit nytt opplegg for 3 -4 klasse.

Hardanger folkemusikksamling og Hardanger folkemuseum ynskjer å gjere elevane kjende med hardingfela som instrument, historia, kulturen og segner som er knytt til fela. Gjennom spel, song, og dramatisering skal dei lære å kjenne att hardingfela, og skilje ho frå andre instrument, både med tanke på lyd og utsjånad. Elevane skal få kjennskap til kjende spelemen, mytar og segner instrumentet er omspunne med.Filer