Norsk English

Hardanger i mellomalderen

Tida frå 1030 til 1536 var ein viktig kulturhistorisk periode i Hardanger som vel som i Noreg og resten av Europa.

Dette er ein lang tidsepoke prega av både oppgangs- og nedgangstider. I høgmiddelalderen var det stor framgang for land og folk før svartedauden kom og førde med seg naud og øydeleggingar. Opplegget legg vekt på dei lokale tilhøva i denne tidsperioden, der matlaging inngår som ei av opgåvene.

Filer

Flere bilder

  • 1
  • Tilhogging av nye sperr
  • Kjellardør, Lagmannsstova. Foto: Silje Solvi