2016

  

På helsa laus

På helsa laus

Stell av sjuke, fødande og nyfødte på 1800-talet er tema for utstillinga på Skredhaugen i år, der nærkoner og bygdeleger spela ei viktig rolle i Hardanger.  Men også statens