Bine Melby

Bine Melby designer og lager klede, smykke og mykje anna av skinn frå kulturhistoriske norske husdyrraser.

Kuskinn og saueskinn med heilt spesielle kvalitetar vert nytta i nytt design og nyskapande produkter. BiNe er den einaste i Norge som bruker skinn på denne måten, og kvart plagg eller smykke har sitt heilt unike uttrykk og særprega historie.

Kunnskap om, kjærleik til og arbeid med dei eldre rasane har fulgt Melby i mange år. - Disse dyra har ei nær tilknyting til vår kulturhistorie, noko som og er ei av årsakene til å ta vare på dei. Vår levande kulturarv! seier Bine.

Flere bilder

  • Bine Melby 1
  • Bine Melby 2