Skredhaugens vener

Skredhaugens vener vart stifta i 2008 med eit ynskje om å skapa aktivitet kring museumstunet på Lofthus.

Venelaget har ansvar for geitehaldet på Skredhaugen. I tillegg til dugnadsarbeid står dei bak fleire undervisningsopplegg og faste arrangement. Utvalde onsdagar i sommarsesongen skipar dei til konsertar og andre tilstellingar til glede for fastbuande og tilreisande.
Etter stiftinga av Skredhaugens vener har besøkstalet på Skredhaugen meir enn dobla seg.

Skredhaugens vener tel kring 87 medlemmar og tek gjerne i mot fleire. Meldemskapet er gratis. Ta gjerne kontakt med leiar i laget, Per Nornes, på tlf 53 66 13 88.

Flere bilder

  • Kvar onsdag i sommarferien er det arrangement i regi av Skredhaugens vener
  • Keramikkverkstad
  • Keramikkverkstad
  • Konsert med Arild Helleland på Skredhaugen
  • Konsert med Arild Helleland på Skredhaugen
  • Sesongopning kring Jonsoktid