Onsdagskveldar og program 2016

Kvar onsdag i tida frå 6. juli - 10. august vert arrangement i regi av Skredhaugens vener.

PROGRAM  2016

6. juli kl 18.00: Onne- og bakedag

13. juli kl 18.00: Allsong

20. juli  kl 18.00: Halldor Utne sine filmar

23. - 24. juli: Huldrefellen Kjersti Børilden, helg med utstilling og sal.

24. juli kl 14: Minikonsert med Ragnhild Opedal og Torbjørn Dagestad 

27. juli  kl 18.00: Reiseliv i Hardanger ved Knut Markhus

3. aug  kl 18.00: Lars Kinsarvik ved Oddmund Hus

10 .aug kl 18.00: Folkedans v/Ullensvang ungdomslag, og lydkomposisjonen Eit døgn ved fjorden v/7.kl ved Kinsarvik skule og Randi Johannesen

Sal av kaffi/kaker på alle arrangementa