Restaurering

Flere bilder

Slik vart det. Stokken over døra er ferdig krota.

Kroting

I Hardanger og store delar av Vestlandet har det vore tradisjon å krota stovene til jonsok. Med knust kritt blanda i surmjølk målar ein mønster på veggane. Sjå alle bileta frå krotinga!

Vindu 1

Vøling av vindauge

Vindauge er eit særs synleg element i eit hus, og er knytt til bygningen sin opphavlege byggeperiode og utrykk. Uheldige erstatningar kan øydelegge heile inntrykket av eit elles