Norsk English

Konsert og pubkveld med Jan Beitohaugen Granli

Hardanger folkemuseum

17.02.2012 19.30

Fredag 17. februar kl 19.30 byr Hardanger folkemuseum på solokonsert og pubkveld med meisterspelemannen Jan Beitohaugen Granli. NB! Konserten er fredag, og ikkje laurdag slik det står i Hardanger folkeblad!

Jan Beitohaugen Granli er ein populær og mykje nytta dansespelemann, både på festar og kappleikar. Viktige læremeistrar og inspirasjonskjelder har vore Trygve Bolstad, Tore Bolstad, Magnus Dahleng, Harald Røine og Olav Jørgen Hegge. Han har studert folkemusikk ved Høgskolen i Telemark, og tatt spelemannsskulen ved Ole Bull Akademiet. Spelemanns- og kvedarskulen ved denne institusjonen danna gruppa Helekins følgje (2002 - 2004). Han er kvalifisert for eliteklassa i hardingfele, klasse A, på Landskappleiken, og har vunne denne tre gonger. I 2004 fekk han og Kongepokalen for prestasjonen. Han har vunne Fanitulltevlinga på Den Norske Folkemusikkveka på Ål to gonger. I 2005 hadde han showcasekonsert under Folkelarm. No jobbar han som frilans musikar og lærar i musikkskulen i Valdres.

Meisterspelemenn - solo
Hardanger folkemuseum starta hausten 2011 ein konsertserie der me inviterar dei fremste utøvarane på hardingfele til å halda solokonsert.

Konserten vert på loftet i dei nyopna kafélokala. Dørene opnar omlag ein time før konsertstart. Det vert sal av småmat og forfriskningar, og etter konserten vert det quiz.

Konsertane på Hardanger folkemuseum vert arrangert i samarbeid med Hardanger folkemusikksamling og med støtte frå Norsk kulturråd.

Logo, Norsk kulturråd

Filer