Norsk English

Hardanger og Voss museum - første ute i Hordaland på DigitaltMuseum

Det er med stor glede Hardanger og Voss museum no gjer samlingane meir tilgjengelege for alle interesserte.

Ved lansering er 1300 gjenstander og 7400 foto publiserte. Det vil seie 8700 søkbare objekt. Dei fleste er frå avdelingane Voss folkemuseum og Hardanger folkemuseum. Men også materiale frå Granvin bygdemuseum og Kvam bygdemuseum ligg ute. DigitaltMuseum har gode søkefunksjona der brukarane kan søke seg fram til spesifikke gjenstandsstypar, personar, stader, avdelingar osv.

Hardanger og Voss museum arbeider kontinuerleg med tilrettelegging og publisering av samlingane. Så dette er berre starten - meir gjenstander, bygningar, foto, film og video vil kome etterkvart.

Med DigitaltMuseum er det dessutan høve til å sende bestilling av for eksempel foto og gje tilbakemelding til museene. Gå inn på linken til høgre eller på http://digitaltmuseum.no/ og bli betre kjent med våre samlingar.

Flere bilder

  • Friarbrev
  • Boks
  • Mangletre
  • Høvel